Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na ławników sądowych na kadencję lat 2012-2015 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Gryficach


Ogłasza się nabór na ławników sądowych na kadencję lat 2012-2015 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Gryficach

Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony do 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończyła 30 lat,

 • jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczyła 70 lat,

 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 15 marca 2006 r. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:

-na stronie internetowej www.bip.karnice.pl w zakładce „Wybory ławników”,

-na stronie internetowej www.ms.gov.pl

- w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach pok. nr 1

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Wzór listy osób popierających jest dostępny łącznie ze wzorem karty zgłoszenia.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,

 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie, poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego, ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7 72-343 Karnice albo złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach do 30 czerwca 2011 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Karnicach, tel. (091) 38 77 225

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-05-2011 16:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2011 16:31