Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 2011-07-13 11:57
dokument Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2011-07-13 11:57
dokument Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu dla opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-07-13 11:56
dokument Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Karnice 2011-07-13 11:56
dokument Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Lędzin 2011-07-13 11:55
dokument Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Czaplin Mały 2011-07-13 11:55
dokument Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Czaplin Wielki 2011-07-13 11:54
dokument Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Węgorzyn 2011-07-13 11:54
dokument Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Trzeszyn 2011-07-13 11:53
dokument Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Cerkwica 2011-07-13 11:53
dokument Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Ciećmierz 2011-07-13 11:52
dokument Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Niczonów 2011-07-13 11:52
dokument Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Dreżewo 2011-07-13 11:51
dokument Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Ninikowo 2011-07-13 11:43
dokument Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectw Modlimowo i Paprotno oraz utworzenia i nadania statutu Sołectwa Paprotno. 2011-07-13 11:42
dokument Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectw Kusin i Skrobotowo oraz utworzenia i nadania statutu Sołectwa Skrobotowo 2011-07-13 11:42
dokument Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectw Drozdowo, Konarzewo i Skalno-Pogorzelica oraz utworzenia i nadania statutu Sołectwa Konarzewo 2011-07-13 11:41
dokument Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice 2011-07-13 11:41
dokument Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009 - 2010. 2011-07-13 11:40
dokument Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 2011-07-13 11:39
dokument Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Gminy Karnice, w których zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych 2011-07-13 11:38
dokument Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie Gminy Karnice 2011-07-13 11:38
dokument Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2011 rok 2011-07-13 11:37
dokument Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pn. ?Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków na terenie miejscowości Karnice oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Cerkwica? 2011-07-13 11:36
dokument Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2011 roku 2011-07-13 11:35
dokument Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2011 ? 2014 2011-07-13 12:01
dokument Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-07-13 11:27
dokument Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-07-13 11:27
dokument Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2010 rok 2011-07-13 11:26