Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice


WÓJT GMINY KARNICE

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Karnice

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

  1. Działka niezabudowana nr 327/3 o pow. 1592 m2 położona w Karnicach przy ul. Miodowej. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 15 lipca 2009 r. znak: BGK-7331/24/2009 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wraz z przyłączami w zabudowie mieszkalno-pensjonatowej z pokojami gościnnymi.

 

  • Cena wywoławcza - zł 65.520,00 zł

  • Wadium - 6.600,00

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się 20 października 2011 r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7 (pokój nr 11)

 

  1. Działka nr 540/6 o pow. 889 m2 położona w Karnicach zabudowana budynkiem gospodarczym. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 23 kwietnia 2008 r. znak: BGK-7331/32/2008 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami. Nieruchomość wpisana jest w KW nr 22652 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach.

 

  • Cena wywoławcza - 49.200,00 zł

  • Wadium - 5.000,00

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się 20 października 2011 r. o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7 (pokój nr 11)

1. Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium na każdą działkę oddzielnie należy wpłacić najpóźniej do 17 października 2011 r. i można je wpłacać:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy

- przelewem na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Karnice Nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028.

3. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

6. Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

10. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Karnice, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

11. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a w płacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Karnicach,

ul. 11-go Marca 7, tel. (091) 3877224.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 15-09-2011 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Strojek 15-09-2011 07:58