Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/101/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr X/101/2011

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 listopada 2011 rokuw sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, poz. 171, poz. 1016)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Karnice:


zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, którego wysokość ustalona w decyzji nie przekracza 5 000 zł;


określa inkasentów ww. podatków;


określa termin płatności dla inkasentów;


wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Karnice pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi Gminy Karnice, z wyłączeniem sołtysów sołectwa Karnice i sołectwa Cerkwica, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy w Karnicach podatków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/229/2008 Rady Gminy w Karnicach z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr X/101/2011

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 listopada 2011 roku


SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

1.

Sołtys Sołectwa Ciećmierz

Ciećmierz

2.

Sołtys Sołectwa Czaplin Mały

Czaplin Mały

3.

Sołtys Sołectwa Czaplin Wielki

Czaplin Wielki

4.

Sołtys Sołectwa Drozdowo

Drozdowo, Drozdówko

5.

Sołtys Sołectwa Janowo-Dreżewo

Janowo, Dreżewo, Niwy

6.

Sołtys Sołectwa Konarzewo

Konarzewo

7.

Sołtys Sołectwa Kusin

Kusin

8.

Sołtys Sołectwa Lędzin

Lędzin

9.

Sołtys Sołectwa Modlimowo

Modlimowo

10.

Sołtys Sołectwa Niczonów

Niczonów

11.

Sołtys Sołectwa Ninikowo

Ninikowo

12.

Sołtys Sołectwa Paprotno

Paprotno, Zapole

13.

Sołtys Sołectwa Skalno- Pogorzelica

Skalno, Pogorzelica

14.

Sołtys Sołectwa Trzeszyn

Trzeszyn

15.

Sołtys Sołectwa Skrobotowo

Skrobotowo

16.

Sołtys Sołectwa Węgorzyn

Węgorzyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 19-12-2011 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 21-12-2011 07:40