Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/28/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

Uchwała Nr V/28/2003
z dnia 15 lutego 2003r.
Rady Gminy w Karnicach

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...), uchwala się co następuje:

§ 1

ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 5110.433 zł
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 4553.813 zł
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 43.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 556.620 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5) w wysokości 4862.433 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 4298.813 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych (załącznik Nr 7) 43.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 563.620 zł

§ 3

Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 248.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę kredytu w wysokości 248.000 zł

§ 4

Nadwyżka budżetowa w wysokości
Zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytu 248.000 zł§ 5

ustala rezerwę ogólną w wysokości 41.000 zł

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2006 zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł


§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 60.000 zł
Przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wolski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-06-2003 22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2003 22:24