Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-12-11 14:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-12-04 14:34
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie "Pogorzelica" 2013-11-27 14:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-11-27 14:03
dokument Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-11-13 07:12
dokument Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-11-13 07:09
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego 2013-11-06 14:47
dokument Obwieszczenie dla osób zainteresowanych o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. 2013-10-29 09:01
dokument Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. 2013-10-29 08:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-10-21 13:14
dokument Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujących celem określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z Etap I Pustkowo - Dreżewo; Etap II - od miejscowości Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo. 2013-10-17 07:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-10-10 11:59
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Kusin" dla obszaru wsi Kusin 2013-10-09 07:43
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Czaplice" dla obszaru wsi Czaplice 2013-10-09 07:42
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Cerkwica" dla obszaru obejmującego teren w msc. Cerkwica 2013-10-09 07:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z: Etap I Pustkowo ? Dreżewo; Etap II ? od miejscowości Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo. 2013-09-27 14:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-27 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wystapieniu do organów opiniujących celem wyrażenia opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłożonym przez Wnioskodawcę raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-09-25 14:44
dokument Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-09-25 14:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-25 11:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-12 10:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanym Postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4 i 185 w obrębie Paprotno, 590 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice. 2013-09-10 13:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-09 13:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-09 13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko 2013-09-04 11:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanym Postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-09-02 13:12
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-09-05 12:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-08-21 13:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu postonowień uzgadniajacych i o zakończeniu 2013-08-21 13:28
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4 i 185 w obrębie Paprotno, 590 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice 2013-08-13 14:16
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących celem określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego 2013-08-05 07:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-07-31 10:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-31 09:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-07-29 10:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4, 133 i 185 w obrębie Paprotno, 590 i 145 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice. 2013-07-23 13:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania 2013-07-16 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie wydania decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice planowanej do realizacji w miejscowości Zapole na działce oznacz. nr geod. 274 obręb Paprotno 2013-07-10 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-06-28 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu stalowego oraz kolorowego, segregacji i cięcia złomu dużego gabarytu planowanego do realizacji na działce oznacz. nr geod 117 w Karnicach w obrębie Karnice 2013-06-27 10:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-07 14:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali oraz budynków gospodarczych, produkcyjnych w rolno-rybackim gospodarstwie hodowlanym na terenie dz. nr 5, obręb Dreżewo. 2013-05-24 11:12
dokument Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji Wójta Gminy Karnice znak: PP.7331.48.23.10.2011 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-05-15 09:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz infrastrukturą towarzyszącą FW Niedysz w gminie Karnice 2013-05-08 08:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali oraz budynków gospodarczych, produkcyjnych w rolno-rybackim gospodarstwie hodowlanym na terenie dz. nr 5, obręb Dreżewo 2013-05-08 07:25
dokument Obwieszczenie dla zainteresowanych o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice 2013-05-07 09:20
dokument Obwieszczenie dla stron o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice 2013-05-07 09:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu wznowionego postępowania w sprawie wydanej ostatecznej decyzji z dnia 5 stycznia 2012 r. nie uchylającej decyzji nr 48/10 z dnia 09.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-26 11:09
dokument Ponowne obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE PN. KARNICE NOWE" 2013-04-25 10:28
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE PN. KARNICE NOWE" 2013-04-18 08:50
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice planowanej do realizacji w miejscowości Zapole na działce oznacz. nr geod. 274 w obrębie Paprotno. 2013-04-04 10:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 7/18 w obrębie Mojszewo, w miejscowości Mojszewo gmina Karnice 2013-04-04 10:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu wstępnego postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydanej ostatecznej decyzji z dnia 5 stycznia 2012 r. nie uchylającej decyzji nr 48/10 z dnia 09.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-03 12:06
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Cerkwica? . 2013-03-14 15:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-03-13 13:57
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Czaplice" 2013-03-04 07:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Kusin" 2013-03-04 07:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania 2013-02-26 09:28
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera 2013-02-13 09:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-02-06 09:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-01-29 11:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice 2013-01-14 14:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice 2013-01-14 14:15
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i mateiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice. 2013-01-14 14:11