Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/91/2004 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2004


Uchwała Nr XV/91/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 31 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568)

Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 5.490.427 zł,

z tego: ( załącznik Nr 1 )

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych w tym: ( załącznik Nr 2 )

5.140.757 zł,

- dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art. 18 ustawy o wychowaniu trzeźwości ) oraz

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

(art. 11 cyt. ustawy), ( załącznik Nr 3) 46.725 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz ich zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 4) 349.670 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) 5.103.761 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 4.754.091 zł,

w tym:

-wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 46.725 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 349.670 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 386.666 zł,

zostanie przeznaczona na:

  1. spłata kredytu 386.666 zł,

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 386.666 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytu 386.666 zł,

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, załącznik Nr 10 do uchwały

§ 8. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004 - 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 60.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:25