Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/183/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice"

Uchwała Nr XV/183/2012

Rady Gminy Karnice

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

 

Rada Gminy Karnice, uchwala co następuje:

 

§1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”, uchwalonego uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr V/40/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2007 r.

  2. Granice opracowania, o którym mowa w ustępie 1, do objęcia zmianami w studium zagospodarowania przestrzennego oznaczono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

 

 

§2

Przedmiotem zmiany studium jest działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 7/18 położona w obrębie geodezyjnym Mojszewo gmina Karnice pod nazwą „Mojszewo”.

 

 

§3

Dotychczasową funkcję zmienia się na „Strefę rozwoju osiedleńczej, turystyczno - osiedleńczej i rekreacyjnej”.

 

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

 

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/183/2012

Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2012 roku

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”

 

 

Stan istniejący:

Dla obszaru gminy Karnice obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr V/40/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

Potrzeba i cel podjęcia uchwały:

Wychodząc naprzeciw postulatom i wnioskom mieszkańców Sołectwa Cerkwica oraz gminy Karnice stwarza się możliwości budowy obiektów mieszkalnych i rekreacyjnych.

 

Różnice między istniejącym a projektowanym stanem prawnym:

Podjęcie uchwały jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia faktycznych prac planistycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami).

 

Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:

Podjęcie uchwały umożliwi opracowanie studium w pełnej problematyce wynikającej z w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lepiej dostosowując jego zapisy do potrzeb wynikających z przestrzennego i społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały:

Skutkiem finansowym będzie koszt sporządzenia studium.

 

Źródło finansowania:

Opracowanie będzie finansowane z budżetu gminy Karnice.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 22-10-2012 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 19-11-2013 09:20