Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/157/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach 2013-12-05 12:31
dokument Uchwała Nr XII/156/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 2013-12-05 12:32
dokument Uchwała Nr XII/155/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2012 2013-12-05 12:32
dokument Uchwała Nr XII/154/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2012 2013-12-05 12:34
dokument Uchwała Nr XII/154/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2012 2013-12-05 12:34
dokument Uchwała Nr XII/153/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2012 2013-12-05 12:34
dokument Uchwała Nr XII/152/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice 2013-12-05 12:35
dokument Uchwała Nr XII/151/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 2013-12-05 12:35
dokument Uchwała Nr XII/150/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2013-12-05 12:35
dokument Uchwała Nr XII/149/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2013-12-05 12:36
dokument Uchwała Nr XII/148/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2012 roku 2013-12-05 12:42
dokument Uchwała Nr XII/147/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2013-12-05 12:50
dokument Uchwała Nr XII/146/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Karnice VI? 2013-12-05 12:51
dokument Uchwała Nr XII/145/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2013-12-05 12:51
dokument Uchwała Nr XII/144/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/375/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 16 sierpnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2013-12-05 12:51
dokument Uchwała Nr XII/143/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-12-05 12:51
dokument Uchwała Nr XII/142/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-12-05 12:52
dokument Uchwała Nr XII/141/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2011- 2024 2013-12-05 12:52
dokument Uchwała Nr XII/140/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:52
dokument Uchwała Nr XII/139/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:52
dokument Uchwała Nr XII/138/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:53
dokument Uchwała Nr XII/137/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:53
dokument Uchwała Nr XII/136/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:53
dokument Uchwała Nr XII/135/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014 2013-12-05 12:53
dokument Uchwała Nr XII/134/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014 2013-12-05 12:54