Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.


Karnice, dnia 05.05.2014 r.

GP.6721.10.2012.2014

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), jak również uchwały nr XIV/173/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice Nowe”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice Nowe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. planu miejscowego oraz prognozie i dotyczących tych opracowań opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 13 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Karnice w godz. od 0800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. w sali nr 11 w budynku Urzędu Gminy Karnice o godz. 1130.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. na piśmie do Wójta Gminy Karnice na adres: Urząd Gminy Karnice, ulica 11 Marca 7, 72-343 Karnice lub w postaci elektronicznej na adres: zp_pp@karnice.pl.

Uwaga winna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 05-05-2014 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2014 10:58