Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIV/325/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2014 rok.


Uchwała Nr XXXIV/325/2014

Rady Gminy Karnice

z dnia 22 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1,2; art.212 ust. 1 pkt 4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/284/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/325/2014

Rady Gminy Karnice

z dnia 22 lipca 2014 roku

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Karnice

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013
r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 153 846

1.

Kredyty

§ 952

1 300 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

813 116

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

40 730

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

 

159 660

1.

Spłaty kredytów

§ 992

159 660

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/325/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2014 roku

Wprowadza się po stronie przychodów w pozycji kredyty i pożyczki kwotę 813 116,00 zł z przeznaczeniem na zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW z Banku Gospodarstwa Krajowego na niżej wymienione zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków między miejscowościami Skrobotowo- Karnice 450 000,00 zł

2. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Karnice 83 116,00 zł

3. Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica 280 000,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-08-2014 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2014 09:54