Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny urzędu gminy - zmiana

 

Zarządzenie Nr 43/2014

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 4 w ust. 2 w pkt. 6 litera c otrzymuje następujące brzmienie:

„c/ planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg PP, BID”

 

2.. W § 4 w ust. 2 w pkt. 4 literę f otrzymuje następujące brzmienie:

„ f/ zamówień publicznych i decyzji środowiskowych ZP, DŚ”

 

3 . Dotychczasowy § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

 

”§ 16. Do zadań stanowiska pracy do spraw planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg należy w szczególności:

 

1/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego

i urbanistyczno-architektonicznego,

3/ realizowanie zadań z zakresu prawa budowlanego przejętych w drodze porozumienia

z administracją rządową,

4/współdziałanie przy opracowywaniu rocznych planów remontu zasobu komunalnego Gminy;

5/ przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót

budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek,

6/ przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami

realizującymi inwestycje na terenie gminy,

7/ koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

opiniowanie, nadzór, kosztorysowanie i rozliczanie inwestycji gminnych

8/prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy gminnych:

  1. prowadzenie dokumentacji (rejestru) miejsc (kwater) na cmentarzach,

  2. koordynowanie przedsięwzięć związanych z naliczaniem i pobieraniem opłat cmentarnych;

9 /prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania dróg gminnych

a)opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych;

b) prowadzenie ewidencji dróg;

c) dokonywanie rocznych przeglądów dróg gminnych;

d) wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

e) koordynacja działalności w zakresie budowy i utrzymania przystanków autobusowych;

f) przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych

i egzekwowanie przywrócenia stanu pierwotnego;

10/ współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych w zakresie zarządzania tymi

drogami;

11/ nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych,

12/ wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy,

13/ wydawanie zezwoleń i opiniowanie w zakresie przewozów regularnych,

14 / wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

 

4 . Dotychczasowy § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

 

”§ 19. Do zadań stanowiska do spraw zamówień publicznych i decyzji środowiskowych należy w szczególności:

1/ przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2/ przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3/ prowadzenie ewidencji zamówień publicznych;

4/ kontrola realizacji udzielonych zamówień;

5/ sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.

6/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
7/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

5.  Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-08-2014 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 29-01-2016 12:34