Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Karnice do sprawowania kontroli nad podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz określenia sposobu jej przeprowadzania 2018-12-03 07:19
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem 2015-12-22 12:41
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną. 2015-12-10 09:32
dokument Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2015-11-05 07:20
dokument Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Karnice 2015-08-20 09:26
dokument Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 2015-08-18 07:16
dokument Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Karnice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 2015-08-18 07:16
dokument Zarzadzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-08-07 11:33
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-08-06 07:09
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 2015-07-28 09:21
dokument Zarzadzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały 2015-07-21 07:26
dokument Zarządzenie Nr 46A/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminymiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-22 07:09
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Karnice, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania 2015-05-08 07:54
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2015-04-23 07:15
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-23 07:14
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-07 09:48
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-07 09:48
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2014 rok 2015-04-09 07:42
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-09 07:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-04-09 07:40
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru agenta emisji obligacji komunalnych 2015-04-09 07:39
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-04-09 07:38
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-03-19 07:11
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2015-03-10 07:23
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2015-03-10 07:22
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:21
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny 2015-03-10 07:21
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2015-03-10 07:20
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2015-03-10 07:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:18
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2015-03-10 07:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2015-03-10 07:15
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej. 2015-03-02 10:05
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego 2015-04-09 07:36
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 2015-03-10 07:14
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2015-04-09 07:35
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2015 r. 2015-04-09 07:33
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń 2015-03-10 07:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-04-09 07:32
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Karnice 2015-01-14 07:37
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2015-01-14 07:36
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskiwanym z zadrzewień komunalnych na terenie Gminy Karnice 2015-01-14 07:36
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2015 roku 2015-01-14 07:35