Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok.


Uchwała Nr VI/43/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 18 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1,2; art.212 ust. 1 pkt 4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/43/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 18 marca 2015 roku

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Karnice

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014
r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 412 216,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

1 012 216,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1 012 216,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

1 400 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

 

1 254 992,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

159 660,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 095 332,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

1 095 332,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku

Wprowadza się zmianę w pozycji 2 i 3 przychody:

pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji

- 450 000,00 zł budowa kanalizacji Skrobotowo- Karnice

- 280 000,00 zł przebudowa stadionu w Cerkwicy

- 282 216,00 zł budowa oczyszczalni i kanalizacji w Dreżewie

Wprowadza się zmianę w pozycji 2 i 3 rozchody:

pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji

- 450 000,00 zł budowa kanalizacji Skrobotowo- Karnice

- 280 000,00 zł przebudowa stadionu w Cerkwicy

- 282 216,00 zł budowa oczyszczalni i kanalizacji w Dreżewie

- 83 116,00 zł budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Karnice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 25-03-2015 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2015 13:20