Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr VI/48/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 18 marca 2015 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 26/2 o pow. 248 m?, nr 214/1 o pow. 73 m? oraz 29 o pow. 130 m? położonych w obrębie ewidencyjnym Ciećmierz, gmina Karnice.

§ 2.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej oznaczonej nr 27.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Działki oznaczone numerami 26/2 o pow. 248 m?, nr 214/1 o pow. 73 m? oraz 29 o pow. 130 m? położone w obrębie ewidencyjnym Ciećmierz, stanowią własność Gminy Karnice bezpośrednio przylegają do działki oznaczonej numerem 27, stanowiącej własność osoby fizycznej. Powyższe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z zabudową towarzyszącą (gospodarczą).

Kształt i powierzchnia działek 26/2, 214/1 oraz 29 uniemożliwia ich zabudowę i powoduje, że nie mogą stanowić one odrębnych działek budowlanych i przeznaczone mogą być jedynie na poprawienie warunków zagospodarowania działki 27 w celu prawidłowego jej zagospodarowania i użytkowania. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez właściciela działki nr 27 pozwoli zagospodarować ten teren pod kątem prowadzonej przez niego działalności.

Z uwagi również na związek funkcjonalny z sąsiadującą działką nr 27, nie ulega wątpliwości, iż tylko właściciel sąsiedniej nieruchomości może być zainteresowany kupnem ww. działek, które nie mogą być zagospodarowana jako odrębne nieruchomości.

Wniosek w sprawie sprzedaży został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką i Sołtysa wsi Ciećmierz.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku zbycia nieruchomości oznaczone numerem 6 położonej w Janowie spełnione zostały przesłanki ustawowe wynikające z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.) uzasadniające skorzystanie przez organ stanowiący z możliwości bezprzetargowego zbycia nieruchomości, tj.:

- kształt działki nie przemawia za możliwością zagospodarowania jej jako odrębnej samodzielnej nieruchomości,

- zbywana nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- zbywana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 25-03-2015 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2015 13:24