Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SIWZ

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

 

tel. 91/3877229 fax. 91/3868219

NIP: 857-184-15-18 REGON: 811684373

 

Karnice, 19.01.2016r.

 

 

Zapytanie Ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie:

 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karnice”

 

I. Zamawiający:

Gmina Karnice, 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7 NIP 857-184-15-18 REGON 811684373

II. Tryb Zamówienia

Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt. 8 (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z dnia 22.12.2015)

III. Przedmiot Zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia:

 1. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych.

 • Opracowanie bazy poprzedzone winno być wykonaniem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki i wszystkich obiektach znajdujących się na terenie gminy Karnice wraz z wyliczeniem emisji CO2 emitowanego w skutek zużycia energii na terenie gminy Karnice w roku bazowym . Baza danych utworzona w wersji elektronicznej z możliwością edytowania na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz w wersji tradycyjnej ( wydruk papierowy) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Karnice jak również przedstawionej w formie kolorowej mapy obszaru opracowania.

 • Inwentaryzacja winna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego, którego celem będzie uzyskanie danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania inwentaryzacji winien być dokumentowany z najwyższą dokładnością

 • Na podstawie wykonanej szczegółowej analizy inwentaryzacji źródeł emisji

w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy należy stworzyć bazę danych zawierającą wyselekcjonowanie i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

 1. Opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karnice

 • Opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami praw, a w szczególności ze „Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Opracowany plan stworzyć w 4 egz. w wersji papierowej oraz stworzyć wersję elektroniczną wraz z możliwością edytowania przez standardowe programy komputerowe

 • Wszystkie prawa autorskie bez ograniczeń w momencie przekazania programu przechodzą na Zamawiającego

 • W toku opracowania planu Zamawiający przeprowadzi spotkania informacyjne, a obowiązkiem Wykonawcy będzie uczestnictwo w takich spotkaniach

 • Zebranie uwag i opinii, które wpłyną podczas spotkań informacyjnych oraz ich analiza i ewentualne naniesienie do planu

 • Podczas realizacji programu Wykonawca ma obowiązek szczegółowo informować swoich o działania prowadzonych przy opracowaniu. Przesyłać na bieżąco częściowe efekty opracowania w postaci elektronicznej

 1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko , z godnie z obowiązującymi przepisami prawa - Część zamówienia fakultatywna ( zależna od decyzji RDOŚ Szczecin i PWIS Szczecin)

 • Przygotowanie prognozy w wersji papierowej do zaopiniowania przez RDOŚ oraz PWIS

 • Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym przy całej procedurze opiniowanie programu, a w szczególności skoryguje plan o ewentualne uwagi bądź żądania instytucje opiniujące

 • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonany przez Wykonawcę

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nt. problematyki związanej z niskoemisyjności dla 6 pracowników urzędu gminy Karnice

 • W szczególności szkolenie ma na celu omówienie sposobu aktualizacji PGN dla Gminy Karnice, zasady inwentaryzacji emisji, podział źródeł emisji na grupy oraz omówienie działań zapisanych w programie

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Warunek spełniony jeśli oferent okaże: wpis do działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

2. Posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające fachową realizację przedmiotu zamówienia. Warunek spełniony zostanie jeśli oferent wykonał dwa Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy uchwalone przez jej organ w ciągu 3 lat od dnia ogłoszenia zapytania. Potwierdzenie warunku poprzez złożenie referencji.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Karnice 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7 pok. nr 1 (Sekretariat).

Termin złożenia mija 19 lutego 2016r. br. o godzinie 1400

Ofertę złożyć w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Oferta na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karnice” nie otwierać przed 19 lutym 2016r. godz. 1400

Przyjmowane będą tylko oferty w wersji papierowej z wypełnionymi załącznikami oraz dokumentami o których mowa w zapytaniu.

 

VI. Ocena ofert

Kryterium wyboru będzie 100% ceny. Oferta sprawdzona będzie pod względem zgodności z wymaganiami z pkt. IV zapytania. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Karnice w terminie 3 dni po dniu składania ofert.

VII. Inne przydatne informacje

Wszelkich informacje udziela pracownik Urzędu Gminy Karnice p. Maciej Emski pod numerem telefonu 91 38 77 229 oraz e- mail promocja@karnice.pl

VIII. Załączniki

- Formularz oferty zał. nr 1

- wzór umowy zał. nr 2

- wzór protokołu odbioru programu zał. nr 3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 20-01-2016 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 28-01-2016 07:06