Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/174/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXV/174/2005

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 30 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 142.747,00 zł, z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758 75801 2920 142.747 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

RAZEM 142.747

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 142 747zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010 01010 6050 60.000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykorzystanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę - Dostarczanie paliw gazowych

400 40004 6050 30.000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Administracja publiczna - Urząd Gminy

750 75023 4210 2.747 - Zakup materiałów i wyposażenia

750 75023 4300 5.000 - Zakup usług pozostałych

750 75023 6060 5.000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754 75412 6050 20.000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe

801 80101 6050 20.000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM 142.747

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I Zmiany budżetu na rok 2005 po stronie dochodów.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 758.75801.2920 - 142.747,00zł - zwiększenie subwencji oświatowej

II Zmiany budżetu gminy na rok 2005 po stronie wydatków

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

  • 010.01010.6050 - 60.000,00zł - budowa sieci wodociągowej (w Karnicach i Zapolu),

  • 400.40004.6050 - 30.000,00zł - projekt budowy sieci gazowej Karnice - Cerkwica,

  • 750.75023.4210 - 2.747,00zł - zakup materiałów i wyposażenia posterunku policji,

  • 750.75023.4300 - 5.000,00zł - szkolenie pracowników Urzędu Gminy,

  • 750.75023.6060 - 5.000,00zł - wydatki na zakup programów komputerowych (środki trwałe, ewidencja ludności),

  • 754.75412.6050 - 20.000,00zł - projekt budowlany remizy dla OSP Cerkwica,

  • 801.80101.6050 - 20.000,00zł - rozbudowa szkoły podstawowej w Cerkwicy.

2

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 12-05-2005 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 15:47