Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Koszty związane z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej


Zarządzenie Nr 32/2016

Wójta Gminy Karnice

z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące stawki kosztów związanych z udostępnieniem
lub przekształceniem informacji publicznej przy uwzględnieniu form wskazanych
we wniosku, które stanowią podstawę do wyliczenia opłaty za udostępnienie
lub przekształcenie informacji:

  1. koszt wyszukania (przetworzenia) przez pracownika informacji wynosi 5 zł., jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów i ulega zwiększeniu o 0,5 zł.
   za każdy kolejny dokument,

  2. koszt sporządzenia kserokopii dokumentu:

- formatu A4 0,09 zł za jedną stronę

- formatu A3 0,15 zł za jedną stronę

  1. koszt sporządzenia kopii z wykorzystaniem elektronicznego nośnika informatycznego:

- płyty CD 700 MB 0,86 zł

- płyta DVD 7 GB 3,80 zł

d) koszt przekształcenia dokumentu w formę wskazaną we wniosku:

- skan dokumentu - 0,04 zł za jedną stronę

 1. Stawka, o której mowa w ust. 1 jest zmienna w zależności od cen zakupu materiałów niezbędnych do udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej obejmuje cenę zakupu nośnika informacji oraz wyliczoną kalkulację kosztów użytkowania ksero i skanera za jedną stronę, w szczególności eksploatację urządzenia i zużycie energii elektrycznej. Kalkulacja stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Opłatę należną za udostępnienie lub przekształcenie informacji publicznej zgodnie
  ze złożonym wnioskiem o jej udostępnienie, nalicza pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za udostępnienie informacji.

 3. Do opłaty, o której mowa w ust. 3 dolicza się koszty prowadzonej korespondencji
  z wnioskodawcą drogą pocztową zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pocztowych „Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w ramach zawartej umowy z dnia 1 lutego 2011 r. r. dla listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 4. Należność, o której mowa w ust. 2 i 4 uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy urzędu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karnice

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 32/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Kalkulacja kosztów użytkowania ksero za 1 szt. papieru

Lp.

Element

Koszt / A4 / 1 szt.

w zł.

Koszt / A3 / 1 szt.

w zł.

1.

Eksploatacja + koszty dzierżawy

Zgodnie z umową

0,07028

0,09488

2.

zużycie energii:

podczas pracy - max. 2 kW/h

1 kWh = 0,46 zł. brutto

1 h pracy = 0,46 : 2 = 0,23zł.

wydajność 28 szt./min

1 h = 28 * 60 =

1680 kopii / h

koszt 1 szt. kopii

(h / kopie)

1 szt. = 0,00014

wydajność 14 szt./min

1 h = 16 * 60 =

960 kopii / h

koszt 1 szt. kopii

(h / kopie)

1 szt. = 0,00024

3.

cena ryzy papieru - 500 szt.

11,07: 500 =

0,02214

25:500 =

0,05

Całkowity koszt

0,092

0,145

Kalkulacja kosztów użytkowania skanera za 1 szt. skanu

Lp.

Element

Koszt 1 szt.

w zł.

1.

Eksploatacja + koszty dzierżawy

Zgodnie z umową

0,04568

2.

zużycie energii:

podczas pracy - max. 2 kW/h

1 kWh = 0,46 zł. brutto

1 h pracy = 0,46 : 2 = 0,23zł.

wydajność 57 szt./min

1 h = 57 * 60 =

3420 kopii / h

koszt 1 szt. kopii

(h / kopie)

1 szt. = 0,00001

Całkowity koszt

0,046

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 27-10-2016 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 27-10-2016 08:57