Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

ogłasza nabór na stanowisko pracy - pracownika socjalnego

 

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 930)

2) pełna zdolność do czynności prawnych  i korzystanie z  pełni praw publicznych,

3)  niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślne i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

5) nieposzlakowana opinia

6) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej

7) spełnienie co najmniej jednego  z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:

a) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

b) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

c) uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego  na mocy art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930)

d) uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na mocy art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 320)

Omówienie regulacji prawnych dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu oraz wszystkich przepisów ustawy o pomocy społecznej dotyczących zachowania praw nabytych odnoszących się do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw :

a) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) o ochronie zdrowia psychicznego ,

c)kodeks postępowania administracyjnego ,

d) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

e) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej,

f)o świadczeniach rodzinnych.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Umiejętność skutecznej komunikacji.

6. Znajomość obsługi komputera ( program MS Word, Exel) i urządzeń biurowych.

7. Odporność na sytuacje stresowe.

8. Posiadanie prawa jazdy kat. B

III. Zadania wykonywane na stanowisku 

1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób samotnych 
i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych  w sprawie udzielenia pomocy społecznej.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
6. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
7. Świadczenie pracy socjalnej. 
8. Przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe oraz sporządzanie decyzji administracyjnych.
9.Przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków o stypendia szkolne oraz sporządzanie decyzji administracyjnych. 
10. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.
11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
12.Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
13. Wyjazdy w teren zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
14. Inne zadania zlecane przez Kierownika. 

IV . Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- życiorys-curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- kserokopie innych dokumentów dotyczące odbytych kursów, szkoleń.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny , CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)"

Przewidywane zatrudnienie - umowa o pracę na okres próbny (pół etatu) z możliwością przedłużenia na czas określony. 

Wymagane dokumenty z dopiskiem :  "Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego" należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach lub przesłać pocztą na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Marca 7
72-343 Karnice

Termin składania dokumentów upływa  dnia  25 listopada  2016r.  o godz. 12.00. Dokumenty , które wpłyną  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane  i zostaną zwrócone zainteresowanym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://ops.karnice.ibip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach. 

p.o. Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach
Natalia Koźlik

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 03-11-2016 07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 03-11-2016 07:18