Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/210/2005 w sprawie ustalenioa wysokosci opłaty miejscowej, określenia zasad jej pobierania i wprowadzenia zwolnień


Uchwała Nr XXIX/210/2005

Rady Gminy Karnice

z dnia 3 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad jej pobierania i wprowadzenia zwolnień

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004 roku Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.1484 ),

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w miejscowości Pogorzelica od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych i turystycznych - w wysokości 1,00 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową od osób wymienionych w § 1 pobierają:

 2. biura turystyczne, kierownicy, właściciele i dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, hoteli,

 3. właściciele, dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych i kwater prywatnych - bądź wyznaczone przez nich osoby - zwane inkasentami - najpóźniej do trzeciego dnia pobytu osoby w danym miejscu.

 4. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie 14 dni, po upływie miesiąca w którym pobierano opłatę.

 5. Opłatę pobiera się na kwitariusz pobrany z Urzędu Gminy - w oparciu o książkę meldunkową znajdująca się w danym obiekcie.

 6. Za przekroczenie terminu rozliczenia - naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.

 7. Inkasentom przysługuje prowizją w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty.

 8. Pobór opłaty miejscowej - inkasenci dokonują w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Gminy.

 9. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej przez wyznaczonych kontrolerów z ramienia Urzędu Gminy.

§ 3. Ustaloną w § 1 stawkę opłaty obniża się o 50% dla:

 1. emerytów, rencistów, kombatantów i inwalidów,

 2. dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów (poza grupami zorganizowanymi),

§ 4. Wprowadza się całkowite zwolnienie od uiszczania opłaty miejscowej, stosunku do;

 1. członków najbliższej rodziny przebywających w odwiedzinach u stałych mieszkańców gminy,

 2. osób niepełnosprawnych, oraz osób niewidomych i ich przewodników,

 3. inwalidów wojennych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-12-2005 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 09:15