Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mienia komunalnego należącego do Gminy Karnice 2019-03-15 08:32
dokument Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-01-23 07:36
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2019-01-23 07:35
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2019-01-23 07:35
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:44
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2019-01-23 07:34
dokument Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2019-01-21 08:00
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:44
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:43
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:43
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-11-26 07:13
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-11-26 07:12
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2019 rok 2018-11-26 07:42
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2019-2027 2018-11-26 07:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice 2018-11-26 07:42
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:42
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-11-26 07:12
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:41
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-11-26 07:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-12-10 08:03
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:40
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 września 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-09-24 07:13
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 września 2018 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2018-09-19 14:06
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-19 14:09
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:40
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:40
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku 2018-11-26 07:39
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2018 roku 2018-11-26 07:39
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-08-13 09:34
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2023-08-31 14:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:39
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-07-20 07:15
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie 2018-07-20 07:15
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2018-11-26 07:37
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-10 12:43
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niczonów 2018-07-02 11:17
dokument Zarządzenie Nr 35A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:37
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo 2018-07-02 11:17
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pozyczki stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań statutowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2018-12-10 08:03
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Karnicę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizcaję zadań statutowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2018-12-10 07:40
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawie świadczenia "Dobry start" 2018-07-09 07:22
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" 2018-07-09 07:21
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-07-02 11:10
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2018-06-22 11:55
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-06-20 13:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2018-06-19 07:14
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-06-13 08:04
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:37
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych 2018-12-10 07:41
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie 2018-11-26 07:12
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2018-05-08 13:19
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-05-09 07:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:36
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:36
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Karnice w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 2018-04-30 14:35
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:35
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej 2018-04-06 07:20
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok 2018-04-06 07:20
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-04-06 07:20
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-04-06 07:20
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych spawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2017 2018-04-06 07:19
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków finansowych Gminy Karnice 2018-03-13 07:38
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-03-13 07:38
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie 2018-04-06 07:19
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-03-13 07:37
dokument Zarządzenie Nr 8A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2018/2019 2018-03-07 09:58
dokument Zarządzenie Nr 7 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2018 r. 2018-01-31 10:18
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-03-13 07:36
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-01-24 07:09
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-01-16 07:08
dokument Zarządzenie Nr 3 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-01-09 14:56
dokument Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 08.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice 2018-01-18 07:33
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2018 roku 2018-01-09 14:54