Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko PSYCHOLOG w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach

Nabór na stanowisko PSYCHOLOG w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach 
 
1. Nazwa i adres jednostki:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Karnicach 
Ul. Nadmorska 7  
72-343 Karnice  
Tel. 913856152 
ops@karnice.pl 

 
2. Liczba miejsc: 1  

3. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie w wymiarze 3 godzin roboczych (1h-60 minut) miesięcznie  
w okresie od 01.05.2018 r. do  31.12.2018r.  
 
4. Wymagania:  
a) obywatelstwo polskie,  
b) wykształcenie wyższe psychologiczne,  
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
d) nieposzlakowana opinia,  
e) doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego lub doświadczenie 
w pracy na stanowisku psychologa,  
f) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku.  
 
5. Wymagania dodatkowe:  
a) umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska, pracy indywidualnej i zespołowej  
b) sumienność, terminowość, odpowiedzialność , otwartość na kontakt z ludźmi  
 
6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
Praca  z rodzinami zagrożonymi problemami społecznymi, w tym problemem przemocy, problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Praca polegać będzie przede wszystkim na indywidualnym kontakcie z klientem. Do podstawowych obowiązków należeć będzie: 

  • udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego na rzecz klientów pomocy społecznej - rodzinom w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższeniu umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania dalszej pracy z rodziną, prowadzenie działań wspomagających funkcjonowanie rodziny, 
  • prowadzenie konsultacji, poradnictwa dla osób, rodzin dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy, przygotowywanie opinii z rekomendacją wsparcia i opracowanie indywidualnego planu działania, 
  • prowadzenie terapii z osobami (dorosłymi, dziećmi) dotkniętymi kryzysem w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie, 
  • prowadzenie wsparcia psychologicznego i terapii na rzecz osób które znalazły się w sytuacjach kryzysowych, 
  • prowadzenie dokumentacji: indywidualnych planów działania, kart pracy, list obecności i innych niezbędnych dokumentów, 
  • monitoring prowadzonych spraw. b) Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1 do ogłoszenia),  

c) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie, 
d) Dokumenty (opinie) z poprzednich lub obecnego miejsca pracy potwierdzające posiadanie  
nieposzlakowanej opinii, 
e) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  
praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia), 
f) Oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 3 do ogłoszenia), 
g))Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji (zał. Nr 4 do  
ogłoszenia) 
 
8. Dodatkowe informacje: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej  kopercie, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, z dopiskiem:  
Nabór na stanowisko PSYCHOLOG, w terminie do dnia 25 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o 
wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS Karnice (http://bip.ops.karnice.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach. 

Zastrzega się   prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu. 
Złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 
 
z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 
Natalia Koźlik 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 20-04-2018 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2018 13:27