Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-31 12:33
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Baltic Pipe) 2019-12-20 13:19
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-11 10:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-02 12:15
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 569/31, 569/32, 569/33 obręb Dreżewo?. 2019-11-27 09:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-11-21 10:53
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie pozwoleń wodnoprawnych 2019-11-20 13:08
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2019-11-14 14:48
dokument Obwieszczenie w sprawie planu polowań - Koło Łowieckie Bażant Trzebiatów 2019-10-30 14:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak: DŚ.6733.2.2019.GS z dnia 10 października 2019 r. 2019-10-10 14:56
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na dz. o nr 28/24 obr. Dreżewo. 2019-10-04 12:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2019-09-25 08:59
dokument Obwieszczenie w sprawie planu polowań - Koło Łowieckie Dąb Rogowo 2019-09-24 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie planu polowań - Koło Łowieckie Dzik w Gryficach 2019-09-19 14:02
dokument Obwieszczenie znak: GP.6730.13.2019.GS z dnia 11 września 2019 r. w związku z zakończenie postępowania prowadzonej procedury ustalenia warunków zabudowy na dz. 28/24 obręb Dreżewo. 2019-09-11 13:22
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 16 obręb Cerkwica, gmina Karnice nr projektu: GRF1301C. 2019-09-09 14:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2019-08-21 09:20
dokument Obwieszczenie znak: GP.6730.13.2019.GS z dnia 17 lipca 2019 r. w związku z wydanym postanowieniem do prowadzonej procedury ustalenia warunków zabudowy na dz. 28/24 obręb Dreżewo. 2019-07-17 08:07
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 01 lipca 2019 r., zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzenia wodnego 2019-07-08 12:49
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 01 lipca 2019 r., zawiadamiająca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. 2019-07-08 12:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300"" 2019-07-08 12:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Baltic Pipe 2019-07-05 11:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów" 2019-06-12 13:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od 13+100 do km+14+300" 2019-06-10 11:31
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2019-05-31 08:38
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Karnice-południe?. 2019-05-23 07:41
dokument Obwieszczenie znak: GP.6730.13.2019.GS z dnia 11 kwietnia 2019 r. w związku z prowadzoną procedurą ustalenia warunków zabudowy na dz. 28/24 obręb Dreżewo. 2019-04-11 14:52
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych (Baltic Pipe) 2019-04-11 09:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2019-04-04 11:27
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2019-03-28 09:03
dokument Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi woj. 103 pod projektowanym zjazdem na drogę do farmy wiatrowej dz. nr 34 obręb Czaplin Wielki 2019-03-28 09:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego znak: SZ.ZUZ.1.421.6.2019.JA z dnia 12 marca 2019 r. 2019-03-14 13:11
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa 2019-03-08 08:53
dokument Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2019-03-06 13:56
dokument Obwieszczenie o możliwości zapozania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji 2019-03-04 09:46
dokument Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiacego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i królestwa Danii 2019-02-25 14:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa. 2019-02-13 14:15
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-31 07:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. 2019-01-30 11:36
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-01-17 08:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa dla zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów 2019-01-14 09:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów 2019-01-14 09:23
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. 2019-01-09 14:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. 2019-01-08 11:35