Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/92/2004 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XV/92/2004

Rady Gminy Karnice

z dnia 31 stycznia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

Rada Gminy w Karnicach uchwala , co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydawane wypisy i wyrysy:

1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 35 zł;

2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 35 zł.

§ 2. Opłatę administracyjną uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Karnicach na konto Urzędu Gminy Karnice lub w kasie Urzędu Gminy Karnice w terminie złożenia wniosku o sporządzenie wypisu lub wyrysu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:36