Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce nr 112 w obrębie Ninikowo. 2020-12-07 14:01
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 48 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek ewidencyjnych nr 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 99, 131, 139/1, 141/3, 170/1 w obrębie Modlimowo, gmina Karnice. 2020-11-26 14:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 48 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek ewidencyjnych nr 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 99, 131, 139/1, 141/3, 170/1 w obrębie Modlimowo, gmina Karnice. 2020-11-26 14:23
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce nr 112 w obrębie Ninikowo 2020-11-18 14:23
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.5.2020.RB dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR11 o długości ok. 460,00 m, na działkach nr 228, 234/1, 234/2, 221/1, 236, 237/3 przy ulicy Nadmorskiej i Kasztanowej w miejscowości Karnice. 2020-11-18 14:21
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 74/1 w obrębie Lędzin w gminie Karnice. 2020-11-13 13:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 166/1, obręb geodezyjny Drozdowo, gmina Karnice 2020-11-10 11:49
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 38/8, obręb Lędzin, gm. Karnice 2020-11-05 14:31
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i domu weselnego wraz z zabudową towarzyszącą i niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w Cerkwicy na działce nr 13 w obrębie Cerkwica, gm. Karnice 2020-11-05 13:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR11 o długości ok. 460,00 m, na działkach nr 228, 234/1, 234/2, 221/1, 236, 237/3 przy ulicy Nadmorskiej i Kasztanowej w miejscowości Karnice 2020-10-29 14:36
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla terenu w miejscowości Ninikowo. 2020-10-29 07:44
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo. 2020-10-28 11:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (znak: GP.6730.22.2020.GS) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2020-10-27 11:22
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 27/9 obręb Dreżewo, gmina Karnice do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę, raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. 2020-10-27 11:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 38/8, obręb Lędzin, gm. Karnice 2020-10-19 12:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 74/1 w obrębie Lędzin w gminie Karnice 2020-10-19 12:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 166/1, obręb geodezyjny Drozdowo, gmina Karnice 2020-10-19 11:57
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa remizy strażackiej, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 81/5, obręb Konarzewo, gm. Karnice. 2020-10-16 14:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 7/2 w obrębie Mojszewo. 2020-10-15 12:38
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce nr 112 w obrębie Ninikowo. 2020-10-15 09:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce nr 112 w obrębie Ninikowo. 2020-10-15 09:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i domu weselnego wraz z zabudową towarzyszącą i niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w Cerkwicy na działce nr 13 w obrębie Cerkwica, gm. Karnice. 2020-10-14 13:50
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 119, 127/1, 127/2 w obrębie Lędzin w gminie Karnice 2020-10-13 09:43
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR11 o długości ok. 460,00 m, na działkach nr 228, 234/1, 234/2, 221/1, 236, 237/3 przy ulicy Nadmorskiej i Kasztanowej w miejscowości Karnice. 2020-10-02 14:15
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2020-09-30 14:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR11 o długości ok. 460,00 m, na działkach nr 228, 234/1, 234/2, 221/1, 236, 237/3 przy ulicy Nadmorskiej i Kasztanowej w miejscowości Karnice. 2020-09-30 13:38
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 3) na działce nr 13/2 w obrębie Kusin 2020-09-29 11:58
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Karnice na działkach nr 86/4 i 87/5 w gminie Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie 2020-09-25 11:40
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/7, obręb Węgorzyn, gm. Karnice. 2020-09-24 14:24
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. 2020-09-24 07:57
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 2020-09-24 07:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 7/2 w obrębie Mojszewo. 2020-09-23 13:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa remizy strażackiej, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 81/5, obręb Konarzewo, gm. Karnice. 2020-09-23 13:24
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 38/8, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2020-09-21 12:02
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 119, 127/1, 127/2 w obrębie Lędzin w gminie Karnice. 2020-09-17 12:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 38/8, obręb Lędzin, gm. Karnice 2020-09-16 12:43
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 569/31, 569/32 i 569/33 obręb Dreżewo 2020-09-15 13:39
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowi typu rolniczego wraz z sieciami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w miejscowości Dreżewo na działce nr 5/4, obręb Dreżewo, gmina Karnice, powiat Gryfice. 2020-09-14 12:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/11 w obrębie Paprotno w gminie Karnice 2020-09-11 11:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/7, obręb Węgorzyn, gm. Karnice. 2020-09-09 13:01
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: DŚ.6220.7.2019.RB z dnia 10.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 38/9, obręb Lędzin, gmina Karnice. 2020-09-07 13:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 3) na działce nr 13/2 w obrębie Kusin. 2020-09-07 10:52
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Karnice na działkach nr 86/4 i 87/5 w gminie Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2020-09-03 12:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 38/9, obręb Lędzin, gmina Karnice. 2020-09-03 11:57
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 7/2 w obrębie Mojszewo. 2020-09-03 11:28
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr 38/7, 38/8, 248/1, obręb Lędzin, gmina Karnice. 2020-09-01 13:38
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 27/9 obręb Dreżewo, gmina Karnice. 2020-09-01 13:36
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 74/1 w obrębie Lędzin w gminie Karnice. 2020-08-28 09:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 74/1 w obrębie Lędzin w gminie Karnice. 2020-08-27 08:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr 38/7, 38/8, 248/1, obręb Lędzin, gmina Karnice. 2020-08-25 10:52
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 119, 127/1, 127/2 w obrębie Lędzin w gminie Karnice. 2020-08-24 14:15
dokument Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2020-08-24 13:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 119, 127/1, 127/2 w obrębie Lędzin w gminie Karnice. 2020-08-21 12:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 7/2 w obrębie Mojszewo. 2020-08-21 11:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/11 w obrębie Paprotno w gminie Karnice. 2020-08-20 13:28
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie remizy strażackiej, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 81/5, obręb Konarzewo, gm. Karnice. 2020-08-20 12:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa remizy strażackiej, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 81/5, obręb Konarzewo, gm. Karnice. 2020-08-19 12:31
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego wraz z placem zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/7, obręb Węgorzyn, gm. Karnice. 2020-08-19 09:29
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu przedsięwzięcia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego wraz z placem zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/7, obręb Węgorzyn, gm. Karnice. 2020-08-18 12:56
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach o nr 43, 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, o mocy do 1 MW obręb Niczonów, gm. Karnice. 2020-08-10 12:52
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 166/1, obręb geodezyjny Drozdowo, gmina Karnice. 2020-08-03 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 166/1, obręb geodezyjny Drozdowo, gmina Karnice 2020-07-31 12:58
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/7, obręb Węgorzyn, gm. Karnice. 2020-07-24 13:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/7, obręb Węgorzyn, gm. Karnice. 2020-07-21 12:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 43, 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów. gmina Karnice 2020-07-02 12:39
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Karnice na działkach nr 86/4 i 87/5 w gminie Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2020-07-01 13:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Karnice na działkach nr 86/4 i 87/5 w gminie Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2020-06-30 11:18
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2020.RB dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej i Akacjowej w miejscowości Karnice w działkach o nr 148, 286/1, 255, 287, 288 obręb Karnice. 2020-06-22 13:14
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2020-06-17 13:41
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o uchyleniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. 2020-06-16 13:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej i Akacjowej w miejscowości Karnice w działkach o nr 148, 286/1, 255, 287, 288 obręb Karnice. 2020-06-10 12:20
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARNICE z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 11:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach o nr 43, 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, o mocy do 1 MW obręb Niczonów, gm. Karnice. 2020-06-09 14:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 27/9 obręb Dreżewo, gmina Karnice. 2020-06-04 14:03
dokument Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-06-04 07:50
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki o nr 62/8 obr. Konarzewo. 2020-06-04 07:42
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. 2020-06-04 07:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz linii światłowodowej łączących istniejący GPZ Karnice I z planowanym bateryjnym magazynem energii elektrycznej, współpracującym z farmą wiatrową Karnice I na działkach nr: 75/15, 75/13, 109/4 obręb Kusin oraz 191/1, 191/3 obręb Drozdowo w gminie Karnice. 2020-06-03 13:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2020-05-27 13:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz linii światłowodowej łączących istniejący GPZ Karnice I z planowanym bateryjnym magazynem energii elektrycznej, współpracującym z farmą wiatrową Karnice I na działkach nr: 75/15, 75/13, 109/4 obręb Kusin oraz 191/1, 191/3 obręb Drozdowo w gminie Karnice. 2020-05-20 11:33
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. 2020-05-20 11:32
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej i Akacjowej w miejscowości Karnice w działkach o nr 148, 286/1, 255, 287, 288 obręb Karnice. 2020-05-19 11:01
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/11 w obrębie Paprotno w gminie Karnice. 2020-05-18 12:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/11 w obrębie Paprotno w gminie Karnice. 2020-05-15 17:14
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 3) na działce nr 13/2 w obrębie Kusin. 2020-05-05 11:12
dokument Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-30 13:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 3) na działce nr 13/2 w obrębie Kusin. 2020-04-29 12:00
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2020-04-17 13:02
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz linii światłowodowej łączących istniejący GPZ Karnice I z planowanym bateryjnym magazynem energii elektrycznej, współpracującym z farmą wiatrową Karnice I na działkach nr: 75/15, 75/13, 09/4 obręb Kusin oraz 191/1, 191/3 obręb Drozdowo w gminie Karnice. 2020-04-14 12:53
dokument Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: 2020-04-10 11:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz linii światłowodowej łączących istniejący GPZ Karnice I z planowanym bateryjnym magazynem energii elektrycznej, współpracującym z farmą wiatrową Karnice I na działkach nr: 75/15, 75/13, 09/4 obręb Kusin oraz 191/1, 191/3 obręb Drozdowo w gminie Karnice. 2020-04-10 10:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2020-04-10 10:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. 2020-04-10 10:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. 2020-04-10 10:25
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice 2020-04-08 10:46
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice. 2020-03-27 13:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ LINIOWA - Etap 2; gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 (PM). 2020-03-27 13:23
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. 2020-03-26 08:31
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-03-26 08:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice. 2020-03-25 14:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2020-03-23 12:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. 2020-03-19 13:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. 2020-03-17 13:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2020-03-12 12:32
dokument OBWIESZCZENIE INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KARNICE W ZWIĄZKU Z PRZECIDZIAŁANIEM KORONAWIRUSOWI COVID-19 2020-03-12 09:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. 2020-03-05 14:25
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. 2020-03-05 14:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice 2020-03-05 14:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji Balitic Pipe (PM) 2020-03-04 08:59
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i domu weselnego wraz z zabudową towarzyszącą i niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w Cerkwicy na działce nr 13 w obrębie Cerkwica, gm. Karnice 2020-02-28 14:08
dokument Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-02-27 13:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i domu weselnego wraz z zabudową towarzyszącą i niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w Cerkwicy na działce nr 13 w obrębie Cerkwica, gm. Karnice. 2020-02-19 11:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzieleniu zgody wodnoprawnej w sprawie Baltic Pipe (ZK) 2020-02-18 09:00
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dotyczące wydanej decyzji znak: SKO/Ma/420/4315/19 z dnia 07.02.2020 r. 2020-02-11 12:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Część liniowa Etap 1 gazociąg od Zespołu Zaporowego do Terminala Konarzewo DN900 (PM) 2020-02-07 14:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji Baltic Pipe (MM) 2020-02-07 14:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-02-06 07:13
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydaniu decyzji wodnoprawnej w sprawie Baltic Pipe (ZK) 2020-01-29 11:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (ZK) 2020-01-24 14:13
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki (MD) 2020-01-23 14:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji Baltic Pipe 2020-01-10 14:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Szczecinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych Baltic Pipe (LK) 2020-01-10 14:23