Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy znak: GP.6730.30.2021.GS z dnia 26 listopada 2021 roku, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ?Lędzin I? o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 38/7, 38/8 oraz 248/1 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. 2021-11-26 13:18
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 271 w obrębie Czaplin Wielki, gm. Karnice 2021-11-17 13:49
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Grabowej i Miodowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 286/1, 155/1 i 327/6, obręb Karnice 2021-11-16 14:01
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę, raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. 2021-11-16 12:27
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/33, 27/34, 27/36, 27/42, 27/43, 27/44, 27/45, 27/46, 27/47, w obrębie Dreżewo, gm. Karnice, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę, raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. 2021-11-16 12:27
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy znak: GP.6730.29.2021.GS z dnia 5 listopada 2021 roku, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ?Lędzin II? o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 38/7, 38/8 oraz 248/1 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. 2021-11-08 14:01
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy znak: GP.6730.34.2021.GS z dnia 4 listopada 2021 roku, dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 75/9, 75/17, 75/4 w obrębie Kusin, gm. Karnice. 2021-11-08 13:56
dokument Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2021-10-29 11:45
dokument Obwieszczenie o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2022 - 2025 z perspektywą do 2029 roku 2021-10-26 08:15
dokument Obwieszczenie o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2022 - 2025 z perspektywą do 2029 roku" 2021-10-25 12:51
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy znak: GP.6730.35.2021.GS z dnia 18.10.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 166/3 w obrębie Drozdowo, gm. Karnice. 2021-10-22 14:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 271 w obrębie Czaplin Wielki, gm. Karnice 2021-10-22 14:19
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice. 2021-10-18 13:45
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/33, 27/34, 27/36, 27/42, 27/43, 27/44, 27/45, 27/46, 27/47, w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2021-10-15 09:58
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 1) na działce nr 7/18 w obrębie Mojszewo, na potrzeby planowanej do wykonania fermy drobiu. 2021-10-14 08:58
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Grabowej i Miodowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 286/1, 155/1 i 327/6, obręb Karnice. 2021-10-12 13:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Grabowej i Miodowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 286/1, 155/1 i 327/6, obręb Karnice. 2021-10-12 13:37
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lędzin I, Lędzin II na działce nr 199/2 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. 2021-10-01 12:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lędzin I, Lędzin II na działce nr 199/2 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. 2021-10-01 12:07
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 225, 221/1 w obrębie Trzeszyn, gm. Karnice. 2021-09-29 09:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 225, 221/1 w obrębie Trzeszyn, gm. Karnice. 2021-09-29 09:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV (dopuszcza się zastępczo budowę rozdzielnicy średniego napięcia 15/15 kV) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice 2021-09-28 11:11
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2021-09-28 10:04
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 1) na działce nr 7/18 w obrębie Mojszewo, na potrzeby planowanej do wykonania fermy drobiu 2021-09-14 11:16
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 271 w obrębie Czaplin Wielki, gm. Karnice. 2021-09-13 12:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 271 w obrębie Czaplin Wielki, gm. Karnice. 2021-09-13 12:49
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV (dopuszcza się zastępczo budowę rozdzielnicy średniego napięcia 15/15 kV) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2021-09-07 14:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV (dopuszcza się zastępczo budowę rozdzielnicy średniego napięcia 15/15 kV) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. 2021-09-07 14:12
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 35, 39, 49 w obrębie Niczonów, gmina Karnice 2021-09-07 12:12
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany zapisów w wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znak: GP.6730.22.2020.GS z dnia 27 października 2020 r. Inwestycja objęta ww. decyzją polega na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 obręb Dreżewo w gm. Karnice. 2021-09-07 09:09
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 1) na działce nr 7/18 w obrębie Mojszewo, na potrzeby planowanej do wykonania fermy drobiu. 2021-08-24 10:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (wykonanie studni nr 1) na działce nr 7/18 w obrębie Mojszewo, na potrzeby planowanej do wykonania fermy drobiu. 2021-08-24 10:17
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 7/38, 7/40, 5/1 w obrębie Mojszewo, nr: 2, 85/1, 89, 86, 87, 88, 90, 92, 1/1, 7, 4, 5, 6, 91, 95, 1/2, 3, 1/4, 99, 1/3, 407, 405, 406, 392 w obrębie Paprotno w gminie Karnice. 2021-08-24 10:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 7/38, 7/40, 5/1 w obrębie Mojszewo, nr: 2, 85/1, 89, 86, 87, 88, 90, 92, 1/1, 7, 4, 5, 6, 91, 95, 1/2, 3, 1/4, 99, 1/3, 407, 405, 406, 392 w obrębie Paprotno w gminie Karnice. 2021-08-19 09:04
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 35, 39, 49 w obrębie Niczonów, gmina Karnice 2021-08-16 12:49
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej de 110 PE o długości 55 mb w działce drogowej nr 159/18 w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Karnice. 2021-08-11 14:04
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji (decyzja znak: GP.6730.22.2020.GS z dnia 27 października 2020 r.) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2021-08-05 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2021-07-30 10:18
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 141 obręb Cerkwica, gm. Karnice. 2021-07-22 12:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 141 obręb Cerkwica, gm. Karnice 2021-07-22 12:45
dokument Obwieszczenie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce istniejącego budynku i budowie nowego budynku świetlicy wraz z niezbędnymi infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniu terenu przyległego polegającego na zagospodarowaniu placu rekreacyjnego (plac zabaw) wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. 2021-07-15 08:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce istniejącego budynku i budowie nowego budynku świetlicy wraz z niezbędnymi infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniu terenu przyległego polegającego na zagospodarowaniu placu rekreacyjnego (plac zabaw) wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. 2021-07-15 08:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowie sieci wodociągowej de 110 PE o długości 55 mb w działce drogowej nr 159/18 w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Karnice. 2021-07-09 08:48
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KARNICE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1, 41/13 obręb Cerkwica, nr 6/18 obręb Gocławice, woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Karnice 2021-07-06 14:07
dokument Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany decyzji (decyzja znak: GP.6730.22.2020.GS z dnia 27 października 2020 r.) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 28/24 w obrębie Dreżewo, gm. Karnice. 2021-06-28 13:25
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 35, 39, 49 w obrębie Niczonów, gmina Karnice. 2021-06-16 13:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 35, 39, 49 w obrębie Niczonów, gmina Karnice. 2021-06-16 13:35
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków do rowu na działkach nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142 w m. Trzeszyn, gmina Karnice. 2021-06-16 08:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków do rowu na działkach nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142 w m. Trzeszyn, gmina Karnice. 2021-06-16 08:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej de 110 PE o długości 55 mb w działce drogowej nr 159/18 w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Karnice. 2021-06-14 08:16
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice. 2021-05-31 12:10
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 38/1, 38/3, 38/5 obręb Cerkwica, gm. Karnice. 2021-05-31 11:44
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 286/1, 148, 140, 94/1, 95/1, 95/2, w ulicy Grabowej w miejscowości Karnice. 2021-05-31 11:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 38/1, 38/3, 38/5 obręb Cerkwica, gm. Karnice 2021-05-20 12:01
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KARNICE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1, 41/13 obręb Cerkwica, nr 6/18 obręb Gocławice, woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Karnice 2021-05-14 12:14
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. 2021-05-13 10:43
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 75/4, 75/9, 75/17 w obrębie Kusin w gminie Karnice 2021-05-12 13:53
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2021-05-06 14:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2021-05-06 12:33
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice 2021-05-05 14:36
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 286/1, 148, 140, 94/1, 95/1, 95/2, w ulicy Grabowej w miejscowości Karnice 2021-04-30 11:17
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 38/1, 38/3, 38/5 obręb Cerkwica, gm. Karnice. 2021-04-27 12:49
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki o nr 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12 obręb Ninikowo w gm. Karnice. 2021-04-22 09:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 48 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek ewidencyjnych nr 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 99, 131, 139/1, 141/3, 170/1 w obrębie Modlimowo, gmina Karnice 2021-04-19 13:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 75/4, 75/9, 75/17 w obrębie Kusin w gminie Karnice 2021-04-19 13:00
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KARNICE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1, 41/13 obręb Cerkwica, nr 6/18 obręb Gocławice, woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Karnice. 2021-04-16 12:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr 38/7, 38/8, 248/1, obręb Lędzin, gmina Karnice. 2021-04-15 14:09
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice. 2021-04-12 14:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice. 2021-04-12 14:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KARNICE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1, 41/13 obręb Cerkwica, nr 6/18 obręb Gocławice, woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Karnice. 2021-04-08 12:39
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 286/1, 148, 140, 94/1, 95/1, 95/2, w ulicy Grabowej w miejscowości Karnice. 2021-04-02 14:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 286/1, 148, 140, 94/1, 95/1, 95/2, w ulicy Grabowej w miejscowości Karnice. 2021-04-02 11:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr 38/7, 38/8, 248/1, obręb Lędzin, gmina Karnice 2021-03-05 14:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. 2021-03-03 12:49
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 75/4, 75/9, 75/17 w obrębie Kusin w Gminie Karnice. 2021-02-26 14:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 75/4, 75/9, 75/17 w obrębie Kusin w Gminie Karnice. 2021-02-26 14:25
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu projektow planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych 2021-02-23 07:15
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36 w obrębie Dreżewo w Gminie Karnice. 2021-02-12 14:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36 w obrębie Dreżewo w Gminie Karnice. 2021-02-12 14:18
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 48 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek ewidencyjnych nr 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 99, 131, 139/1, 141/3, 170/1 w obrębie Modlimowo, gmina Karnice. 2021-02-10 14:04
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 27/9 obręb Dreżewo, gmina Karnice. 2021-01-15 12:07
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 27/9 obręb Dreżewo, gmina Karnice. 2021-01-15 12:02