Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Wójt Gminy Karnice działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 12 grudnia 2022 roku do dnia 10 stycznia 2023 roku w formie:

1. spotkań/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na których zostanie omówiony wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Karnice oraz przedstawione propozycje działań rewitalizacyjnych, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania/warsztaty odbędą się w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Lędzinie oraz o godz. 17.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach.

2. spacerów studyjnych realizowanych w dniu 14 grudnia 2022 roku w godzinach 12.00- 14.00;

3. ankiet wypełnianych na podstawie udostępnionego formularza,

4. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Gminy Karnice.

Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia  12 grudnia 2022 roku do dnia 10 stycznia 2023 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: ug@karnice.pl,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Karnice ul. Nadmorska 7 72-343 Karnice,

c) bezpośrednio do Urzędu Gminy Karnice, w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 10 stycznia 2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Karnice.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice http://www.bip.karnice.com.pl,

b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.karnice.com.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice i na stronie  http://www.karnice.pl .

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Karnice

2. Uchwała - wyznaczenie obszaru rewitalizacji

    Załączniki do uchwały

3. Zarządzenie rewitalizacja konsultacje obszaru

4. Formularz zgłoszenia opinii

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-11-2022 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 30-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 30-11-2022 14:45