Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie dla stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie


Karnice, dnia 24 kwietnia 2023 roku

DŚ.6220.4.2021.2023.RB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie z wniosku Pani Renaty Pruseckiej, PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 14.00, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem znak: WONS.4221.75.2022.KM z dnia 29.03.2023 r. uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach pismem znak: SZ.ZZŚ.1.4360.81.2021.KK z dnia 22.06.2021 r. wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną znak: ZNS.9022.2.3.5.2022 z dnia 16.09.2022 r., zaopiniował pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karnice. Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Dzień publicznego obwieszczenia: 24.04.2023 r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Otrzymują:

  1. PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 24-04-2023 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 24-04-2023
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2023 14:05