Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od posiadania psów


Uchwała Nr II/18/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie podatku od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. 17 poz. 128) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 20,00 zł od jednego psa.

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego za dany rok z góry, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. 1. Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Karnicach,

2. Pobór podatku może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem Sołtysów lub innych osób na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Karnicach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/212/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok oraz uchwała Nr XXIX/213/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-12-2006 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:52