Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportowych


Uchwała Nr II/19/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844),

Rada Gminy Karnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ Od samochodu ciężarowego o masie całkowitej

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 569

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 678

c) powyżej 9 t do 12 t 1296

2/ Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3/ Od ciągnika siodłowego i balastowego

przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 823

4/ Od ciągnika siodłowego i balastowego o

dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do uchwały

5/ Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

rolnego 663

6/ Od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

zespołu pojazdu, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

7/ Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 796

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1136

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/211/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-12-2006 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:53