Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016


Uchwała Nr XXV/210/2017

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

4) informacją o stanie mienia Gminy,

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Karnice,

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice o udzielenie absolutorium,

Rada Gminy Karnice udziela Wójtowi Gminy Karnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0x08 graphic

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok

Zgodnie z zapisem art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. )- organ stanowiący jst nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowych podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu (w gminie- wójta ) po zapoznaniu się z :

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jst,

  2. sprawozdaniem finansowym,

  3. opinią z badania sprawozdania finansowego , o którym mowa w art. 268 (wymóg badania sprawozdania finansowego jst , w której liczba mieszkańców , ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok , za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys.)

  4. opinią RIO, o której mowa w art. 270 ust. 2,

  5. informacją o stanie mienia jst,

  6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 23-06-2017 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2017 12:08