Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/224/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Karnice i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cerkwicy. 2017-06-23 12:17
dokument Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice. 2017-06-23 12:16
dokument Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy udziału w drodze wewnętrznej w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. 2017-06-23 12:16
dokument Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. 2017-06-23 12:15
dokument Uchwała Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy w Karnicach z dnia 29 czerwca 2005 r. 2017-06-23 12:15
dokument Uchwała Nr XXV/219/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo. 2017-06-23 12:14
dokument Uchwała Nr XXV/218/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odebrania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy. 2017-06-23 12:14
dokument Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 dla Gminy Karnice 2017-06-23 12:13
dokument Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-06-23 12:13
dokument Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice 2017-06-23 12:13
dokument Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-06-23 12:12
dokument Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-06-23 12:12
dokument Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 2017-06-23 12:11
dokument Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-23 12:08
dokument Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-23 12:08
dokument Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2016 rok. 2017-06-23 12:07