Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice


Uchwała Nr XXV/215/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Karnice uchwala:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy §6 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się pojemniki, worki i kontenery o pojemności od 60 l do 1500 l, z przeznaczeniem na:

1) papier i tekturę - kolor worka lub pojemnika NIEBIESKI;

2) metal i tworzywa sztuczne - kolor worka lub pojemnika ŻÓŁTY;

3) szkło - kolor worka lub pojemnika ZIELONY;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - kolor worka lub pojemnika BRĄZOWY.”;

2) Dotychczasowy §11 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpady zbierane w sposób selektywny: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone odbierane będą od właścicieli nieruchomości na zgłoszenie według potrzeb.”;

3) W §11 po ust.7 dodaje się ust.8 w następującym brzmieniu:

„8. Usuwanie odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Raz na dwa tygodnie;

2) Odpady z koszy ulicznych w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) Odpady komunalne z cmentarzy - raz w tygodniu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

Id: 1E1061E0-C444-4C34-9E78-C65DD161AE71. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 23-06-2017 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2017 12:13