Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/218/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odebrania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy.


Uchwała Nr XXV/218/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie odebrania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U.z 2016 r. poz. 744)

Rada Gminy Karnice , uchwala co następuje:

§ 1.  Z dniem 31 sierpnia 2017 r. odbiera się Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy imię gen. Zygmunta Berlinga.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i w BIP urzędu gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

Zmiana nazwy szkoły jest konieczna w związku z przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(Dz. U z 2016 r. poz. 744), które weszły w życie dnia 2 września 2016 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 powołanej wyżej ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie

ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Na stronie IPN opublikowano:

„Nazwy do zmiany

Berlinga Zygmunta

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Zygmunt Berling (1896-1980) - do 1939 roku zawodowy oficer Wojska Polskiego, później współpracownik NKWD i działacz prokomunistyczny, zdegradowany i skazany na śmierć za zdradę, mianowany przez Stalina dowódca polskich jednostek przy Armii Czerwonej, wysoki urzędnik państwowy w PRL, z wykształcenia prawnik…”

W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne.

Imię gen. Zygmunta Berlinga zostało nadane szkole 8 października 1983 r. Niniejszą uchwałą nazwa ta zostaje odebrana. Nowe imię szkoły zostanie nadane po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury.

Id: BF53C445-2924-4CEC-83BA-6395D98FD270. Podpisany

Strona

Id: BF53C445-2924-4CEC-83BA-6395D98FD270. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 23-06-2017 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2017 12:14