Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy 2021-01-07 11:20
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2021-01-07 14:04
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2021-01-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-31 08:32
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-31 08:32
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2021-01-19 11:06
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cerkwicy 2021-01-27 10:24
dokument Zarządzenie Nr 64 /2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Karnice 2020-12-10 14:10
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-12-07 14:37
dokument Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2020-11-25 08:11
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedstawienia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 2020-11-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2021 rok 2020-11-16 14:33
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-11-05 13:13
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru agenta emisji obligacji komunalnych 2020-10-28 13:25
dokument Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej. 2020-10-28 10:52
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-10-06 12:23
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2020-09-30 14:21
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku 2020-09-30 08:59
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2020 roku 2020-09-30 08:50
dokument Zarządzenie Nr 52 /2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Karnice 2020-10-01 08:28
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-09-04 13:33
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Karnice 2020-08-25 13:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Karnice w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania - użyczenia radnym Gminy Karnice służbowych tabletów" 2020-08-20 14:45
dokument Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2020-08-12 11:11
dokument Zarządzenie Nr 47 /2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Karnice 2020-08-07 08:29
dokument Zarządzenie Nr 46 /2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach 2020-08-28 09:19
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach 2020-08-04 14:41
dokument Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-07-17 13:38
dokument Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice 2020-07-17 10:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Karnice 2020-07-17 10:39
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lipca2020 roku w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach. 2020-07-08 11:47
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-07-08 10:25
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych. 2020-07-03 14:54
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-07-06 12:30
dokument Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2020-06-24 07:28
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów wykonawczych i upomnień w zakresie podatków 2020-06-22 15:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-06-16 14:05
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Karnice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 11:23
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 2020-06-12 10:48
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-06-09 13:48
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 2020-06-09 13:37
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2020-06-08 13:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice 2020-06-09 09:51
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-08 13:00
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-06-01 15:20
dokument Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Karnice do podpisywania deklaracji dla podatku VAT oraz korekt do deklaracji dla podatku VAT 2020-06-01 15:19
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-05-22 15:46
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem 2020-05-22 09:50
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, ustalenia form i specjalności oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 2020-05-21 16:58
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Karnice 2020-05-21 16:08
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem 2020-05-11 17:32
dokument Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Karnice 2020-04-30 12:36
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-05-11 17:31
dokument Zarządzenie 18/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2019 2020-04-01 12:51
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-04-09 12:14
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 2020-03-30 12:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok 2020-03-27 06:57
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skrobotowo 2020-03-03 12:09
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-03-12 09:11
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2020-02-19 09:57
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-02-19 09:57
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia13 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2020 r. 2021-02-15 08:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lutego 2020 r. sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice 2020-02-20 07:03
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2020 r. sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. 2020-02-19 08:30
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydania decyzji i postanowień 2020-01-29 06:59
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2020/2021 - dokument stracił ważność 2020-01-27 08:22
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 16.01.2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 31.12.2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Karnice do sprawowania kontroli nad podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz określenia sposobu jej przeprowadzania 2020-01-23 11:27
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-02-12 10:06
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2020 r. sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolengo w gmnie Karnice na rok 2020 2020-02-07 10:14
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach 2020-01-15 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku - dokument stracił ważność 2020-01-08 12:54