herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice przetarg 2 2018-11-21 14:27 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z gminy Karnice 2018-11-09 10:36 Zakończone
Remont mostku w ciągu ulicy Kasztanowej w miejscowości Karnice 2018-11-06 08:31 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplin Mały 2018-10-01 09:30 Zakończone
Utwardzenie placu manewrowo - postojowego w Konarzewie 2018-09-06 09:48 Zakończone
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ ? NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 2018-08-01 11:05 Zakończone
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice 2018-06-29 12:07 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) 2018-06-05 13:49 Zakończone
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt JOMB w miejscowości Cerkwica 2018-05-23 09:29 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej z płyt JOMB relacji Dreżewo - Trzęsacz 2018-05-23 09:13 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin 2018-04-20 11:58 Zakończone
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica 2018-01-05 11:19 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2022 r. 2018-01-04 09:21 Zakończone
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach 2017-10-11 12:06 Zakończone
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz 2017-10-06 10:49 Zakończone
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. 2017-08-07 12:18 Zakończone
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) 2017-08-04 13:31 Zakończone
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice 2017-07-24 11:24 Zakończone
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 4) 2017-07-12 13:04 Zakończone
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) 2017-05-17 09:02 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice 2017-05-16 12:47 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice 2017-05-16 11:55 Zakończone
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) 2017-04-26 09:27 Zakończone
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice 2017-04-14 10:37 Zakończone
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica 2017-04-07 12:35 Zakończone
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice 2016-11-10 10:08 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice 2016-10-19 09:51 Zakończone
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ ? NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 2016-07-27 09:09 Zakończone
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2015/2016 2015-07-30 14:31 Zakończone
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice 2015-07-21 13:11 Zakończone
Wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy Karnice 2015-03-26 08:18 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Cerkwica część III 2015-03-24 13:48 Zakończone
Dostawa okien na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Cerkwica 2015-03-19 09:19 Zakończone
Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Karnice 2015-02-26 11:37 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami pobocznymi i przyłączami do budynków mieszkalnych z jednoczesnym doprowadzeniem przyłącza wodociągowego do oczyszczalni w m. Dreżewo Gmina Karnice. 2015-02-06 08:31 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Cerkwica część II 2014-12-11 13:35 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Cerkwica 2014-10-24 10:36 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice 2014-10-08 10:49 Zakończone
Utwardzenie części gruntu działek budowlanych pod plac manewrowo - postojowy w miejscowości Konarzewo 2014-10-03 14:22 Zakończone
Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica 2014-09-12 14:11 Zakończone
Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica 2014-08-28 08:47 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 60/2 w miejscowości Konarzewo 2014-08-26 14:07 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 146/11, 108/2 w miejscowości Karnice. 2014-08-26 12:34 Zakończone
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Karnicach 2014-07-28 12:57 Zakończone
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZESZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 2014-07-24 14:08 Zakończone
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cerkwicy 2014-07-08 10:28 Zakończone
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice. 2014-07-01 12:21 Zakończone
Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach w części starej obiektu szkoły oraz malowanie elewacji Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach w części nowej obiektu szkoły. 2014-05-22 14:07 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków miedzy miejscowościami Skrobotowo - Karnice 2014-03-21 13:51 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. 2014-01-13 14:56 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. 2014-01-02 09:18 Zakończone
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną - na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2013/2014 2013-06-28 14:34 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice 2013-04-15 13:24 Zakończone
Wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy Karnice 2013-03-15 08:08 Zakończone
Przetarg na wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Karnice 2013-03-07 12:25 Zakończone
Remont dróg wraz z chodnikami położonymi na działkach nr 225/10, 310, 225/7, 305 obręb Karnice? 2012-09-24 10:09 Zakończone
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZESZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012-2013 2012-07-30 13:09 Zakończone
Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących - usługi edukacyjne IV 2012-06-10 22:00 Zakończone
Dostawa samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 2012-06-05 11:13 Zakończone
Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących - usługi edukacyjne III 2012-04-30 19:34 Zakończone
Karnice: Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących - usługi edukacyjne II. Numer ogłoszenia: 31320 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012 2012-02-01 17:32 Zakończone
Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących dowóz uczestników projektu z miejscowości gminy Karnice do szkół: Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach, Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Numer ogłoszenia: 7912 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012 2012-01-09 21:09 Zakończone
Karnice: Remont budynku świetlicy wraz z dobudową w miejscowości Trzeszyn Numer ogłoszenia: 4198 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2012-01-04 11:34 Zakończone
Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących - zakup i dostawa materiałów dydaktycznych. 2011-12-31 16:14 Zakończone
Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących usługi edukacyjne Numer ogłoszenia: 442326 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011 2011-12-29 14:17 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 550 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011-11-25 21:26 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karnicach w Gminie Karnice w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karnice - Publiczna Szkoła Podstawowa w Karnicach. 2011-10-25 12:32 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Karnice w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karnice. 2011-10-10 10:26 Zakończone
Usługi edukacyjne: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych w gminie Karnice obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach 2011-2012 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-10-10 10:05 Zakończone
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJACYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012" 2011-08-03 14:51 Zakończone
"PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJACYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012" 2011-07-11 09:29 Zakończone
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KARNICE ORAZ BUDOWA KANLIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CERWICA 2011-03-31 15:20 Zakończone
Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karnice.Przetarg II. 2011-03-21 12:49 Zakończone
Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice. 2011-01-24 16:51 Zakończone
Wykonanie usług geodezyjnych i katograficznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karnice. 2011-01-21 09:18 Zakończone
" Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice w roku szkolnym 2010/2011". 2010-07-20 09:21 Zakończone
?Przebudowa części drogi powiatowej ul. Osiedlowa w miejscowości Karnice?. 2010-06-10 12:34 Zakończone
Karnice: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 225 464,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku 2010-06-08 23:58 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 19.02.2010 r. do 31.01.2014 r. 2010-02-03 13:49 Zakończone
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych Gminy Karnice na rok 2010. 2009-12-28 11:01 Zakończone
Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej i projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania robót budynku administracji publicznej w miejscowości Karnice. 2009-11-17 14:16 Zakończone
: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 - 2010: Remont i rozbudowa świetlic - 450 000,00 zł , Modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł , Budowa przyszkolnych placów zabaw - 100 000,00 zł , Przebudowa ulic i dróg - 500 000,00 zł , Remont Urzędu Gminy - 200 000,00 zł , Adaptacja Ośrodka Zdrowia - 100 000,00 zł , Dokumentacja techniczna inwestycji przeznaczonych do realizacji w latach następnych 250 000,00 zł 2009-10-30 15:16 Zakończone
"Budowa świetlic o znaczeniu społecznym oraz rekreacyjno-kulturalnym w miejscowościach Gminy Karnice: Dreżewie i Węgorzynie". 2009-10-13 13:14 Zakończone
"Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne oraz rekreacyjno-kulturalne w Gminie Karnice: Gminnego Klubu Kultury w Karnicach, świetlicach w Paprotnie i Skrobotowie" 2009-10-13 12:34 Zakończone
Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne oraz rekreacyjno-kulturalne w Gminie Karnice: Gminnego Klubu Kultury w Karnicach, świetlicach w Paprotnie i Skrobotowie. 2009-10-12 08:48 Zakończone
"Budowa świetlic o znaczeniu społecznym oraz rekreacyjno-kulturalnym w miejscowościach Gminy Karnice: Dreżewie i Węgorzynie". 2009-09-18 16:04 Zakończone
"Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne oraz rekreacyjno-kulturalne w Gminie Karnice: Gminnego Klubu Kultury w Karnicach, świetlicach w Paprotnie i Skrobotowie". 2009-09-18 16:02 Zakończone
2009-08-18 15:50 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cerkwicy o łącznej wartości 421 900,00 zł Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Niczonów o łącznej wartości 210 900,00 zł Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Karnice o łącznej wartości 176 000,00 zł 2009-07-31 14:36 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. Zakup samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych o łącznej wartości 250 000,00 zł 2009-07-03 14:12 Zakończone
Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice w roku szkolnym 2009/2010 2009-06-30 13:29 Zakończone
"Przebudowa drogi dojazdowej d o gruntów rolnych w miejscowości Karnice" 2009-05-28 10:59 Zakończone
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niczonów" 2009-05-28 08:48 Zakończone
"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy publicznej szkole podstawowej w miejscowości Cerkwica" 2009-05-06 10:24 Zakończone
Zakup z dostawą średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy 2009-03-30 20:56 Zakończone
Dostawa przewoźnego fotoradaru cyfrowego z programem do archiwizacji, obróbki materiału zdjęciowego oraz emisji dokumentacji mandatowej? 2009-02-10 14:23 Zakończone
Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice. 2009-01-06 11:57 Zakończone
Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice w roku 2009 2009-01-06 11:52 Zakończone
Budowa remizy strażackiej w Cerkwicy 2008-11-27 07:56 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. - Budowa drogi dojazdowej do pól Kusin -Skrobotowo o łącznej wartości 407 000,00 zł Budowa dogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach o łącznej wartości 171 000,00 zł ,- Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012"- o łącznej wartości 556 170,00 zł . 2008-11-07 11:57 Zakończone
Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice w roku szkolnym 2008/2009 2008-07-31 12:11 Zakończone
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Leśnej w miejscowości Karnice. 2008-05-20 11:44 -
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin Skrobotowo 2008-05-20 11:38 -
Zaprojektowanie rozbudowy szkoły o pomieszczenie stołówki oraz salę gimnastyczną 2008-03-19 15:31 -
Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cerkwica, Karnice, Mojszewo, Lędzin, Skrobotowo wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Karnice 2008-03-19 15:30 -
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego (branża konstrukcyjno-architektoniczna, elektryczna, sanitarna wraz z niezbędnymi przyłączami) świetlic wiejskich w miejscowościach: Węgorzyn, Drerżewo, Skrobotowo 2008-01-04 10:13 -